ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
دوشنبه, 28 خرداد 1397

استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

Starting New Ventures for a Current Business.

در روش‌های سنتی مدیریت پروژه، به‌طور معمول کارفرما به‌عنوان عامل سرمایه‌گذار، طراحی، تدارکات، اجرا و در نهایت بهره‌برداری از طرح‌ها به شمار می‌رفت. این در حالی است که هم‌اکنون با افزایش تعداد و پیچیدگی طرح‌ها، سیستم و روش سه عاملی شامل کارفرما، مشاور و پیمانکار، جایگزین روش‌های سنتی گردیده است.

 


یکی از شیوه‌های نوین مدیریت پروژه استفاده از محیط‌های اینترانت، اکسترانت و اینترنت در مدیریت پروژه‌ها می‌باشد. هدف عمده از انجام این کار به‌کارگیری قابلیت‌های بالقوه دنیای گسترده وب جهت مدیریت پروژه و تیم‌های آن است که مزایای بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت. این مزایا را می‌توان هم در سیستم سه عاملی شامل کارفرما، مشاور و پیمانکار و هم در سیستم چهارعاملی شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار و مدیر طرح‌ها مورد استفاده قرار داد. همچنین اجرای پروژه در سیستم چهارعاملی با اعطای خدمات قابل واگذاری به واحدهای خدمات مدیریت صورت می‌پذیرد که در این سیستم نیز تبادل اطلاعات، کنترل و مدیریت پروژه می‌تواند همچون سیستم سه عاملی با مدیریت مبتنی بر اینترنت باعث کنترل زمان، هزینه و کیفیت شود. در این‌صورت برای ایجاد ارتباط بین شبکه‌های کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌توان از یک اینترانت و جهت ایجاد ارتباط نقطه‌ای در سراسر دنیا می‌توان از طریق اینترنت اقدام کرد. در این مقاله، پس از بیان مقدمه‌ای کوتاه، دلایل مطرح شده به‌کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه، به عمده‌ترین مبانی تاریخی شکل‌گیری و پیدایش دانش مدیریت پروژه اشاره می‌شود.