ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
دوشنبه, 28 خرداد 1397
پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

Partners in Business

ایران ترانیکس و شرکتها و گروه های همکار مجموعه متنوع و گسترده و رو به افزایشی را تشکیل میدهند که براساس رفع نیاز هم افزایی و گسترش قابلیتها در کنار هم قرار گرفته اند . همکاری در قالب این مجموعه باعث شده است که هریک از شرکتهای همکار در رشته و زمینه تخصصی خودشان فعالیت بیشترو موثرترداشته باشند و در صورت نیاز از خدمات ، امکانات و تخصص دیگرهمکاران بهره گیرند . تشکیل این مجموعه موجب تخصصی تر شدن هر یک ازشرکتها ، کوچکتر شدن ، کاهش هزینه ها ، بالا بردن راند مان ، حذف فعالیتهای موازی ، داشتن همکاران مطمئن وقابل گشته است . تماس با هر یک از شرکتهای همکاردر واقع تماس با کلیه همکاران است و نهایتا ارتباط با شرکت متخصص در زمینه مربوطه است که رضایت مشتری و افزایش فعالیتها را تضمین می کند.

.