ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
چهارشنبه, 29 شهریور 1396

پیام 4

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

دستگاه یونتوفورسیس برای کاهش تعریق دستها، پاها و زیر بغل بکار میرود .