ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
سه شنبه, 30 آبان 1396

پیام 4

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

دستگاه یونتوفورسیس برای کاهش تعریق دستها، پاها و زیر بغل بکار میرود .