ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
دوشنبه, 28 خرداد 1397

پیام 4

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

دستگاه یونتوفورسیس برای کاهش تعریق دستها، پاها و زیر بغل بکار میرود .