ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
چهارشنبه, 29 شهریور 1396

پیام 1

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

استفاده از شبکه‌ی آزمایشی هشدار سریع زلزله که کاملاً به دست متخصصین ایرانی راه‌اندازی شده است، آغاز شد.