ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
جمعه, 04 اسفند 1396

پیام 1

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

استفاده از شبکه‌ی آزمایشی هشدار سریع زلزله که کاملاً به دست متخصصین ایرانی راه‌اندازی شده است، آغاز شد.