ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی
دوشنبه, 28 خرداد 1397

پیام 1

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

استفاده از شبکه‌ی آزمایشی هشدار سریع زلزله که کاملاً به دست متخصصین ایرانی راه‌اندازی شده است، آغاز شد.